STD 8 SCIENCE

 STANDARD : 8 SCIENCE

: ONLINE QUIZ :
જેતે એકમ પર કિલક કરતાં ઓનલાઇન ટેસ્ટ આપી શકશો.. :


એકમ : 1.    પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન 

એકમ : 2 સૂક્ષ્મજીવો : મિત્ર અને શત્રુ

એકમ :3 સંશ્લેષિત (કૃત્રિમ) રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક 

 એકમ : 4  : ધાતુ અને અધાતુ


પ્રકરણ : 1 થી 4 પુનરાવર્તન


એકમ  5   કોલસો અને પેટ્રોલિયમ

👉ભાગ : 1 ક્વિઝ 

👉ભાગ : 2 ક્વિઝ

👉ભાગ : 3 ક્વિઝ

👉ભાગ : 4 ક્વિઝ

એકમ 6   દહન અને જ્યોત 


👉 ભાગ : 3 ક્વિઝ


એકમ 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ

એકમ 8  કોષ- રચના અને કાર્યો 

 

Post a Comment

close